Bài Hát Của Ca Sĩ Như Việt

Trúc Xinh Ca sĩ: Minh Vương M4U, Như Việt, ACV
Mưa Tháng Tư Ca sĩ: Như Việt, ACV
Hơn Cả Mây Trời Ca sĩ: Như Việt
Bông Hồng Gai Ca sĩ: Như Việt, Xan
Mùa Đông Không Lạnh Ca sĩ: Như Việt, ACV