Bài Hát Của Ca Sĩ Trúc Nhân

Thật Bất Ngờ Ca sĩ: Trúc Nhân
Muốn Khóc Thật To Ca sĩ: Trúc Nhân
Bốn Chữ Lắm Ca sĩ: Trúc Nhân, Trương Thảo Nhi
Vẽ (Acoustic Version) Ca sĩ: Trúc Nhân
Tìm Ca sĩ: Trúc Nhân, Văn Mai Hương
Making Money Ca sĩ: Trúc Nhân
Đông Ca sĩ: Trúc Nhân
Phiêu Vị Thanh Xuân Ca sĩ: Trúc Nhân, Suni Hạ Linh, Karik
Vẽ (Electro Version) Ca sĩ: Trúc Nhân
Mercy Ca sĩ: Trúc Nhân
Nắng Cực Ca sĩ: Phạm Toàn Thắng, Trúc Nhân, Trương Thảo Nhi, Bá Hưng
Vẽ (Acoustic Beat) Ca sĩ: Trúc Nhân
Gió Mùa Về Ca sĩ: Trúc Nhân
Lời Chưa Nói Ca sĩ: Lê Việt Anh, Trúc Nhân