Bài Hát Của Ca Sĩ Jack

Sóng Gió Ca sĩ: Jack, K-ICM
Em Gì Ơi Ca sĩ: Jack, K-ICM
Bạc Phận Ca sĩ: Jack, K-ICM
Hoa Vô Sắc Ca sĩ: Jack, K-ICM
Hồng Nhan Ca sĩ: Jack
Sao Em Vô Tình Ca sĩ: Jack, Liam
Về Bên Anh Ca sĩ: Jack
Việt Nam Tôi Ca sĩ: Jack, K-ICM
Hồng Nhan (K ICM Mix) Ca sĩ: Jack, K-ICM
Hồng Nhan (Monkieq Remix) Ca sĩ: Monkieq, Jack