Bài Hát Của Ca Sĩ Trang Tạ

Đã Muộn Rồi Ca sĩ: Trang Tạ
Đã Từng Thôi Ca sĩ: Trang Tạ
Tại Ai Ca sĩ: Hiderway, Trang Tạ
Nếu Gặp Anh Ca sĩ: Trang Tạ
Chia Tay Khi Còn Yêu Ca sĩ: Trang Tạ
Vẫn Tương Tư Ca sĩ: Trang Tạ
Nói Xa Là Xa Ca sĩ: Trang Tạ
Vẫn Chờ Ca sĩ: Trang Tạ
Cô Ấy Nói Ca sĩ: Trang Tạ