Bài Hát Của Ca Sĩ RIN9

Mãi Mãi Là Một Lời Nói Dối Ca sĩ: Khổng Tú Quỳnh, RIN9
Chiếc Ô Màu Vàng Ca sĩ: RIN9, Bảo Uyên
Morning Star (Intro) Ca sĩ: RIN9, Bảo Uyên