Bài Hát Của Ca Sĩ Quang Hùng MasterD

Đừng Vì Anh Mà Khóc Ca sĩ: Quang Hùng MasterD
Yêu Ai Phải Nói Ca sĩ: Quang Hùng MasterD, LyLy, Hằng BingBoong, Dương Edward
Giá Như Anh Lặng Im Ca sĩ: OnlyC, Lou Hoàng, Quang Hùng MasterD
Nỗi Nhớ Lặng Im Ca sĩ: Quang Hùng MasterD
Thiêp Cưới Trên Bàn Ca sĩ: Quang Hùng MasterD
Sao Ai Vẫn Chưa Về Ca sĩ: Quang Hùng MasterD, Rum
Xuân An Lành Ca sĩ: Quang Hùng MasterD
Tìm Lại Nỗi Nhớ Ca sĩ: Quang Hùng MasterD
Thiệp Cưới Trên Bàn (Beat) Ca sĩ: Quang Hùng MasterD
Ký Ức Ca sĩ: Đông Ân, Quang Hùng MasterD
Cứ Đi Bên Ai Ca sĩ: Quang Hùng MasterD
Cứ Đi Bên Ai (Beat) Ca sĩ: Quang Hùng MasterD