Bài Hát Của Ca Sĩ Phi Nhung

Trách Ai Vô Tình Ca sĩ: Phi Nhung
Áo Mới Cà Mau Ca sĩ: Phi Nhung
Sao Anh Đành Phụ Em Ca sĩ: Phi Nhung
Vì Lỡ Thương Nhau Ca sĩ: Phi Nhung, Đặng Hà Duy
Dù Anh Nghèo Ca sĩ: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
Làm Dâu Xứ Lạ (Tân Cổ) Ca sĩ: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
Liên Khúc : Thương Tình Nhân Ca sĩ: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
Tội Tình Ca sĩ: Phi Nhung
Bông Điên Điển Ca sĩ: Phi Nhung
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Ca sĩ: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
Sông Quê Ca sĩ: Phi Nhung, Thái Châu
Căn Nhà Màu Tím (Tân Cổ) Ca sĩ: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
Hai Đứa Nghèo Ca sĩ: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
Bà Năm Ca sĩ: Phi Nhung
Lý Chim Quyên (Tân Cổ) Ca sĩ: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh