Bài Hát Của Ca Sĩ Nhật Phong

Đau Bởi Vì Ai Ca sĩ: Nhật Phong
Tướng Quân (Remix) Ca sĩ: Nhật Phong, DinhLong
Tướng Quân Ca sĩ: Nhật Phong
Thằng Hầu (Remix) Ca sĩ: Nhật Phong, DinhLong
Đau Bởi Vì Ai (Remix) Ca sĩ: Nhật Phong
Thằng Hầu Ca sĩ: Nhật Phong
Một Bờ Vai Khác Ca sĩ: Nhật Phong
Sợ Phải Kết Thúc Ca sĩ: Nhật Phong
Thằng Hầu (EDM Version) Ca sĩ: Nhật Phong, Htrol
Cố Tỏ Ra Anh Ổn Ca sĩ: Nhật Phong
Người Phía Sau Em Ca sĩ: Nhật Phong
Yêu Em Thương Em Tin Em Ca sĩ: Nhật Phong
Cố Tỏ Ra Anh Ổn (Beat) Ca sĩ: Nhật Phong