Bài Hát Của Ca Sĩ Nguyên Jenda

You Are My Crush Ca sĩ: Quân A.P, Nguyên Jenda
You Are My Crush (Remix) Ca sĩ: Quân A.P, Nguyên Jenda, VRT
You Are My Crush (Dance Version) Ca sĩ: Phạm Việt Thắng, Nguyên Jenda, VRT
Em Vẫn Chưa Có Người Yêu Ca sĩ: Minh Minh, Nguyên Jenda, Tuấn Đen, Mạnh Mh
Nỗi Đau Anh Giấu Em Thấu Được Bao Nhiêu Ca sĩ: Đoàn Tuấn, Nguyên Jenda