nhạc hayvideo nhạcca sĩnhạc trẻ

Bài Hát Của Ca Sĩ Ngọc Thảo

Đường Tím Bằng Lăng Ca sĩ: Ngọc Thảo, Cao Hoàng Nghi
Đoạn Tuyệt Ca sĩ: Ngọc Thảo
Người Đã Như Mơ Ca sĩ: Ngọc Thảo, Cao Hoàng Nghi
Thuyền Xa Bến Đỗ Ca sĩ: Ngọc Thảo, Cao Hoàng Nghi
Đoạn Buồn Đêm Mưa Ca sĩ: Ngọc Thảo, Lê Sang
Tình Em Tháp Mười Ca sĩ: Ngọc Thảo, Duy Thanh
Ngày Xuân Tái Ngộ Ca sĩ: Hoàng Nhật Thái, Ngọc Thảo
Xin Trả Cho Em Ca sĩ: Ngọc Thảo, Lê Sang
Giờ Xa Lắm Rồi Ca sĩ: Ngọc Thảo, Cao Hoàng Nghi
Đừng Nói Yêu Tôi Ca sĩ: Ngọc Thảo
Mẹ Ca sĩ: Bé Đào Bích Thảo, Ngọc Thảo
Anh Hãy Về Đi Ca sĩ: Ngọc Thảo, Cao Hoàng Nghi
Tình Xưa Vụng Dại Ca sĩ: Ngọc Thảo, Cao Hoàng Nghi
Hoa Nở Về Đêm Ca sĩ: Ngọc Thảo
Hương Sầu Riêng Muộn Ca sĩ: Ngọc Thảo, Cao Hoàng Nghi
Lời Tạ Từ Ca sĩ: Ngọc Thảo, Cao Hoàng Nghi
Như Hoa Mùa Xuân Ca sĩ: Bé Đào Bích Thảo, Ngọc Thảo
Mùa Xuân Xa Quê Ca sĩ: Ngọc Thảo, Cao Hoàng Nghi
Hai Lối Mộng Ca sĩ: Ngọc Thảo
Giọt Buồn Không Tên Ca sĩ: Ngọc Thảo