Bài Hát Của Ca Sĩ Ngọc Thảo

Đường Tím Bằng Lăng Ca sĩ: Ngọc Thảo, Cao Hoàng Nghi
Đoạn Tuyệt Ca sĩ: Ngọc Thảo
Người Đã Như Mơ Ca sĩ: Ngọc Thảo, Cao Hoàng Nghi
Thuyền Xa Bến Đỗ Ca sĩ: Ngọc Thảo, Cao Hoàng Nghi
Tình Em Tháp Mười Ca sĩ: Ngọc Thảo, Duy Thanh
Đoạn Buồn Đêm Mưa Ca sĩ: Ngọc Thảo, Lê Sang
Hoa Nở Về Đêm Ca sĩ: Ngọc Thảo
Hai Lối Mộng Ca sĩ: Ngọc Thảo
Hương Sầu Riêng Muộn Ca sĩ: Ngọc Thảo, Cao Hoàng Nghi
Xin Trả Cho Em Ca sĩ: Ngọc Thảo, Lê Sang
Giờ Xa Lắm Rồi Ca sĩ: Ngọc Thảo, Cao Hoàng Nghi
Mẹ Ca sĩ: Bé Đào Bích Thảo, Ngọc Thảo
Thương Ca Mùa Hạ Ca sĩ: Ngọc Thảo, Cao Hoàng Nghi
Chiều Sân Ga Ca sĩ: Ngọc Thảo, Thanh Phú
Tình Xưa Vụng Dại Ca sĩ: Ngọc Thảo, Cao Hoàng Nghi
Lời Tạ Từ Ca sĩ: Ngọc Thảo, Cao Hoàng Nghi
Đừng Nói Yêu Tôi Ca sĩ: Ngọc Thảo
Đôi Cánh Thiên Thần Ca sĩ: Bé Đào Bích Thảo, Ngọc Thảo
Giọt Buồn Không Tên Ca sĩ: Ngọc Thảo
Tâm Sự Với Anh Ca sĩ: Ngọc Thảo, Tuấn Hải