Bài Hát Của Ca Sĩ Lệ Quyên

Sầu Tím Thiệp Hồng Ca sĩ: Quang Lê, Lệ Quyên
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Ca sĩ: Lệ Quyên
Sầu Lẻ Bóng Ca sĩ: Lệ Quyên
Về Đâu Mái Tóc Người Thương Ca sĩ: Nguyễn Hoàng Nam, Lệ Quyên
Ai Khổ Vì Ai Ca sĩ: Lệ Quyên
Kiếp Cầm Ca Ca sĩ: Lệ Quyên
Chờ Người Ca sĩ: Lệ Quyên
Tình Lỡ Ca sĩ: Lệ Quyên
Ai Cho Tôi Tình Yêu Ca sĩ: Lệ Quyên
Người Đi Ngoài Phố Ca sĩ: Lệ Quyên
Mưa Nửa Đêm Ca sĩ: Lệ Quyên
Sầu Tím Thiệp Hồng Ca sĩ: Quang Lê, Lệ Quyên
Sầu Lẻ Bóng 2 Ca sĩ: Lệ Quyên
Ta Đã Từng Yêu Ca sĩ: Lệ Quyên