Bài Hát Của Ca Sĩ Khưu Huy Vũ

Hai Đứa Mình Yêu Nhau Ca sĩ: Khưu Huy Vũ, Ngọc Hân
Tình Đã Bay Xa (Remix) Ca sĩ: Khưu Huy Vũ, Saka Trương Tuyền
Xin Trả Cho Em Ca sĩ: Ngọc Hân, Khưu Huy Vũ
Đoạn Tuyệt Ca sĩ: Ngọc Hân, Khưu Huy Vũ
Hai Mùa Mưa Ca sĩ: Khưu Huy Vũ, Dương Hồng Loan
Đừng Nói Xa Nhau Ca sĩ: Khưu Huy Vũ, Dương Hồng Loan
Có Buồn Nào Buồn Hơn Ca sĩ: Đoàn Minh, Khưu Huy Vũ
Đính Ước Ca sĩ: Khưu Huy Vũ, Dương Hồng Loan
Kiếp Đỏ Đen (Remix) Ca sĩ: Khưu Huy Vũ, Dương Cường
Bạc Trắng Tình Đời (Remix) Ca sĩ: Khưu Huy Vũ, Nam Cường
Thuyền Hoa (Remix) Ca sĩ: Khưu Huy Vũ, Saka Trương Tuyền
Tình Nghèo Có Nhau (Remix) Ca sĩ: Khưu Huy Vũ, Dương Hồng Loan
Tội Tình (Remix) Ca sĩ: Khưu Huy Vũ, Lâm Chấn Khang
Lại Nhớ Người Yêu Ca sĩ: Ngọc Hân, Khưu Huy Vũ
Tình Cây Đu Đủ Ca sĩ: Khưu Huy Vũ, Dương Hồng Loan
Đoạn Tái Bút Ca sĩ: Ngọc Hân, Khưu Huy Vũ
Đường Tình Đôi Ngả (Remix) Ca sĩ: Khưu Huy Vũ, Saka Trương Tuyền
Mời Anh Về Thăm Quê Em Ca sĩ: Khưu Huy Vũ, Ngọc Hân