Bài Hát Của Ca Sĩ JustaTee

Vì Yêu Cứ Đâm Đầu Ca sĩ: MIN, Đen, JustaTee
Thằng Điên Ca sĩ: JustaTee, Phương Ly
Mặt Trời Của Em Ca sĩ: Phương Ly, JustaTee
Đố Em Biết Anh Đang Nghĩ Gì Ca sĩ: Đen, JustaTee, Biên
Forever Alone Ca sĩ: JustaTee
Người Nào Đó Ca sĩ: JustaTee
Crying Over You Ca sĩ: JustaTee, Binz
Ta Là Ca sĩ: JustaTee, Phương Ly
2AM Ca sĩ: JustaTee, BigDaddy
Xin Anh Đừng Ca sĩ: Emily, JustaTee, LK
Bâng Khuâng Ca sĩ: JustaTee
Thời Gian Sẽ Trả Lời Ca sĩ: Tiên Cookie, JustaTee, BigDaddy
She Neva Knows Ca sĩ: JustaTee
Ngọn Nến Trước Gió Ca sĩ: LK, JustaTee, Emily, Andree
Về Nhà Ăn Tết Ca sĩ: BigDaddy, JustaTee
Shine Your Light Ca sĩ: MIN, JustaTee
Imma Heartbreaker Ca sĩ: JustaTee, Emily, LK