Bài Hát Của Ca Sĩ Gia Huy Singer

Đừng Khóc Nữa Mà Ca sĩ: Gia Huy Singer
Lữ Khách Qua Thời Gian Ca sĩ: Gia Huy Singer
Giang Hải Không Độ Nàng (Remix) Ca sĩ: Gia Huy Singer, DinhLong
Lặng Lẽ Buông (Remix) Ca sĩ: Gia Huy Singer
Cò Ơi Ca sĩ: Gia Huy Singer
Đừng Khóc Nữa Mà (Remix) Ca sĩ: Gia Huy Singer
Lặng Lẽ Buông (Cover) Ca sĩ: Gia Huy Singer
Em Thật Là Ngốc (Cover) Ca sĩ: Gia Huy Singer
Chẳng Cần Thương Hại Ca sĩ: Gia Huy Singer
Để Cho Anh Khóc Ca sĩ: Gia Huy
Giang Hải Không Độ Nàng Ca sĩ: Gia Huy Singer
Một Khúc Ly Sầu Ca sĩ: Gia Huy Singer
Một Khúc Ly Sầu (Remix) Ca sĩ: Gia Huy Singer, DinhLong
Tuyệt Duyên (Remix) Ca sĩ: Gia Huy Singer
Giọng Nghệ Tìm Về Ca sĩ: Gia Huy Singer
Chọn Bạn Mà Chơi Ca sĩ: Gia Huy Singer