Bài Hát Của Ca Sĩ ERIK

Chúng Ta Phải Lòng Nhau Chưa Ca sĩ: Alex Dương, ERIK
Sau Tất Cả Ca sĩ: ERIK
Ăn Sáng Nha Ca sĩ: ERIK, Suni Hạ Linh
Ghen Ca sĩ: Khắc Hưng, ERIK, MIN
Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp Ca sĩ: Hòa Minzy, Đức Phúc, ERIK
Anh Đi Đi Ca sĩ: Hương Giang, ERIK, ViruSs
Happy Ending Ca sĩ: ERIK
Ghen Cô Vy Ca sĩ: MIN, ERIK
Ghen (Hoaprox Remix) Ca sĩ: Khắc Hưng, ERIK, MIN, Hoaprox
MAMA 2017 Mashup Ca sĩ: Đức Phúc, Hòa Minzy, ERIK