Bài Hát Của Ca Sĩ Dương Ngọc Thái

Đường Tình Đôi Ngã Ca sĩ: Giáng Tiên, Dương Ngọc Thái
Ca Dao Tình Mẹ Ca sĩ: Dương Ngọc Thái
Gọi Đò Ca sĩ: Dương Ngọc Thái
Trách Ai Vô Tình Ca sĩ: Dương Ngọc Thái
Éo Le Cuộc Tình Ca sĩ: Dương Ngọc Thái
Hờn Trách Con Đò Ca sĩ: Dương Ngọc Thái
Vì Trong Nghịch Cảnh Ca sĩ: Giáng Tiên, Dương Ngọc Thái
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Ca sĩ: Dương Ngọc Thái
Người Chồng Xa Xứ Ca sĩ: Dương Ngọc Thái, Vĩnh Thuyên Kim
Hỡi Cô Lái Đò Ca sĩ: Dương Ngọc Thái
Lời Cuối Cho Cuộc Tình Ca sĩ: Dương Ngọc Thái, Hoàng Y Nhung
Đêm Tạ Từ Ca sĩ: Dương Ngọc Thái, Lâm Vũ
Không Đánh Mà Đau Ca sĩ: Dương Ngọc Thái
Dì Ghẻ Con Chồng Ca sĩ: Dương Ngọc Thái
Giận Hờn 2 Ca sĩ: Hoàng Châu, Dương Ngọc Thái
Tình Như Mây Khói Ca sĩ: Dương Ngọc Thái
Đạo Làm Con Ca sĩ: Dương Ngọc Thái, Ngọc Sơn
Yêu Dân Tộc Việt Nam Ca sĩ: Dương Ngọc Thái
Đôi Mắt Người Xưa Ca sĩ: Dương Ngọc Thái
Xót Xa Ca sĩ: Dương Ngọc Thái, Hoài Linh