Bài Hát Của Ca Sĩ Dương Hồng Loan

Bội Bạc Ca sĩ: Dương Hồng Loan
Mưa Chiều Miền Trung Ca sĩ: Dương Hồng Loan
Duyên Phận Ca sĩ: Dương Hồng Loan
Cõi Nhớ Ca sĩ: Dương Hồng Loan
Mong Anh Yêu Thật Lòng Ca sĩ: Dương Hồng Loan
Áo Mới Cà Mau Ca sĩ: Dương Hồng Loan
Vùng Lá Me Bay Ca sĩ: Dương Hồng Loan
Vì Lòng Còn Thương Ca sĩ: Dương Hồng Loan
Anh Đã Thay Lòng Ca sĩ: Dương Hồng Loan
Câu Hò Điệu Lý Còn Đây Ca sĩ: Dương Hồng Loan
Đường Về Hai Thôn Ca sĩ: Dương Hồng Loan, Lê Sang
Người Tình Không Đến Ca sĩ: Dương Hồng Loan
Sao Út Nỡ Vội Lấy Chồng Ca sĩ: Lê Sang, Dương Hồng Loan
Tâm Sự Đời Tôi Ca sĩ: Dương Hồng Loan
Khổ Lắm Anh Ơi Ca sĩ: Dương Hồng Loan
Sầu Lẻ Bóng 2 Ca sĩ: Dương Hồng Loan
Bolero Tình Yêu Ca sĩ: Dương Hồng Loan
Cõi Nhớ Ca sĩ: Lưu Chí Vỹ, Dương Hồng Loan
Chiều Quê Kỷ Niệm Ca sĩ: Dương Hồng Loan