Bài Hát Của Ca Sĩ DuUyen

Bánh Mì Không Ca sĩ: Đạt G, DuUyen
Về Ca sĩ: Đạt G, DuUyen, BeeBB
EmmE (Em,Tôi) Ca sĩ: Đạt G, DuUyen
Gói Xôi Vội Ca sĩ: Đạt G, DuUyen
Buông Bàn Tay Thật Nhanh Ca sĩ: Đạt G, DuUyen
Lắng Nghe Mùa Xuân Về Ca sĩ: Đạt G, DuUyen
Khó Vẽ Nụ Cười Ca sĩ: Đạt G, DuUyen