Bài Hát Của Ca Sĩ Double Noize

Đố Em Bắt Được Anh Ca sĩ: Đỗ Phú Quí, Double Noize
Âm Bản Ca sĩ: Trungg I.U, Double Noize, CM1X, Hồng JP
Somebody Help Me Ca sĩ: Trungg I.U, Double Noize, CM1X, Nguyên., Freaky
Lạc Ca sĩ: Double Noize, CM1X, Trungg I.U
I Wanna Say Ca sĩ: CM1X, Double Noize, Vani, Mina
Răng Buồn Rứa (Why U Sad) Ca sĩ: Trungg I.U, Double Noize, Trúc Phương
Ta Đi Tìm Em Ca sĩ: Trungg I.U, Double Noize
Dreamer Ca sĩ: Trungg I.U, Double Noize
Vì... Ca sĩ: RYAN, Double Noize