Bài Hát Của Ca Sĩ Đoàn Minh

Lại Nhớ Người Yêu Ca sĩ: Lưu Ánh Loan, Đoàn Minh
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Ca sĩ: Lưu Ánh Loan, Đoàn Minh
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Ca sĩ: Lưu Ánh Loan, Đoàn Minh
Lỡ Mối Duyên Quê Ca sĩ: Đoàn Minh, Lý Diệu Linh
Được Tin Em Lấy Chồng Ca sĩ: Đoàn Minh, Lưu Ánh Loan
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân Ca sĩ: Đoàn Minh, Quỳnh Trang
Có Buồn Nào Buồn Hơn Ca sĩ: Đoàn Minh, Khưu Huy Vũ
Đôi Ta Có Duyên Không Nợ Ca sĩ: Mai Lệ Quyên, Đoàn Minh
Xin Trả Cho Anh Ca sĩ: Cẩm Loan, Đoàn Minh
Liên Khúc Giận Hờn Ca sĩ: Đoàn Minh, Hồng Phượng
Liên Khúc Cha Cha Vùng Lá Me Bay Ca sĩ: Lưu Ánh Loan, Lưu Chí Vỹ, Randy, Khưu Huy Vũ, Lê Sang, Đoàn Minh
Liên Khúc Mưa Bụi Ca sĩ: Đoàn Minh, Quỳnh Trang
Liên Khúc Tâm Sự Với Anh Ca sĩ: Lưu Ánh Loan, Đoàn Minh
Liên Khúc Tương Tư Nàng Ca Sĩ Ca sĩ: Lê Sang, Trường Sơn, Đoàn Minh
Sầu Tím Thiệp Hồng Ca sĩ: Lưu Ánh Loan, Đoàn Minh
Thuyền Hoa Ca sĩ: Lưu Ánh Loan, Đoàn Minh
Hãy Quên Anh Ca sĩ: Đoàn Minh
Ơn Nghĩa Mẹ Cha Ca sĩ: Trường Sơn, Đoàn Minh
Tương Tư Cô Bán Sầu Riêng Ca sĩ: Mai Lệ Quyên, Đoàn Minh