Bài Hát Của Ca Sĩ Đình Dũng

Sai Lầm Của Anh Ca sĩ: Đình Dũng
Đừng Nói Ca sĩ: Đình Dũng
Tránh Duyên (Remix) Ca sĩ: Đình Dũng, Htrol
Bán Duyên Ca sĩ: Đình Dũng
Tránh Duyên Ca sĩ: Đình Dũng
Luyến Lưu Ca sĩ: Saka Trương Tuyền, Đình Dũng
Sai Lầm Cô Vy Ca sĩ: Đình Dũng