Bài Hát Của Ca Sĩ Đinh Đại Vũ

Mỹ Nhân Ca sĩ: Đinh Đại Vũ
Như Gió Với Mây Ca sĩ: Đinh Đại Vũ
Phải Xa Người Ấy Ca sĩ: Đinh Đại Vũ
Đời Người Anh Em Ca sĩ: Đinh Đại Vũ, BlackBi
Em Muốn Cái Gì Đây? Ca sĩ: Đinh Đại Vũ
Em Đâu Hay Ca sĩ: Đinh Đại Vũ
Xuân Chưa Lấy Vợ Ca sĩ: Đinh Đại Vũ
Như Gió Với Mây (Beat) Ca sĩ: Đinh Đại Vũ
Kỷ Niệm Học Trò Ca sĩ: Đinh Đại Vũ
Viên Kẹo Na Na Na Ca sĩ: Đinh Đại Vũ
Phải Xa Người Ấy (Beat) Ca sĩ: Đinh Đại Vũ
Mừng Xuân Mới Ca sĩ: Huỳnh Thiên Vĩnh, Đinh Đại Vũ
Em Muốn Cái Gì Đây? (Beat) Ca sĩ: Đinh Đại Vũ
Mừng Xuân Mới (Beat) Ca sĩ: Huỳnh Thiên Vĩnh, Đinh Đại Vũ