Bài Hát Của Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Thao Thức Vì Em Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Thương Hoài Ngàn Năm Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Xót Xa Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Thành Phố Buồn Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Biển Tình Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Tình Nhạt Phai (Remix) Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Qua Cơn Mê Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Phượng Buồn Ca sĩ: Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng
Xin Lỗi Tình Yêu Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Con Đường Xưa Em Đi Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Đêm Lang Thang Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Khóc Cho Người Đi Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Con Đường Mang Tên Em Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Huyền Thoại Mẹ Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Thương Hoài Ngàn Năm Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Chờ Đông Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Cát Bụi Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Thói Đời Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng