Bài Hát Của Ca Sĩ Chung Thanh Duy

Duyên Trời Lấy 2 Ca sĩ: Chung Thanh Duy
Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa (Live Looping) Ca sĩ: Nguyễn Đình Vũ, Chung Thanh Duy
Duyên Trời Lấy 2 (Remix) Ca sĩ: Chung Thanh Duy
Trời Ơi Tôi Vẫn Ế Ca sĩ: Chung Thanh Duy
Duyên Trời Lấy 2 Ca sĩ: LongDrae, Chung Thanh Duy
Xuân Đến Mọi Nhà Ca sĩ: Chung Thanh Duy
Thụy Du Ca sĩ: Chung Thanh Duy, Quân Han
Tết Không Có Tiền Ca sĩ: Chung Thanh Duy, Hamin, V!
Thính Đêm Ca sĩ: Chung Thanh Duy
Kẻ Dối Gian Ca sĩ: Chung Thanh Duy
Đừng Đổ Lỗi Ca sĩ: Chung Thanh Duy, Nguyễn Chí Tâm