nhạc hayvideo nhạcca sĩnhạc trẻ

Bài Hát Của Ca Sĩ Chung Thanh Duy

Duyên Trời Lấy 2 Ca sĩ: Chung Thanh Duy
Thụy Du Ca sĩ: Chung Thanh Duy, Quân Han
Trời Ơi Tôi Vẫn Ế Ca sĩ: Chung Thanh Duy
Kẻ Dối Gian Ca sĩ: Chung Thanh Duy
Đừng Đổ Lỗi Ca sĩ: Chung Thanh Duy, Nguyễn Chí Tâm
Thính Đêm Ca sĩ: Chung Thanh Duy